Kumppanit

Mary Hoch Reconciliation Center George Mason -yliopistossa Yhdysvalloissa tutkii, miten sovintoprosesseja voidaan kehittää ja tehostaa. Sen johtaja, tutkimusprofessori Antti Pentikäinen kokoaa alan ammattilaisista kansainvälistä ohjausryhmää, jonka tehtävänä on ohjata tutkimusta ja auttaa suositusten laatimisessa. Tavoitteena on laadullinen tukiyksikkö sovintoprosesseille. Lue lisää työstä Mary Hoch Reconciliation Centerissä.

Diakonissalaitos on yli 150-vuotias yleishyödyllinen säätiö ja yhteiskunnallinen yritys, joka toimii Suomessa ja kansainvälisesti. Säätiö on keskittynyt auttamaan ihmisiä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Diakonissalaitoksen työssä sekä kotimaassa mutta erityisesti maailmalla kehitetään ratkaisuja erityisen hauraassa asemassa elävien ihmisryhmien elämäntilanteiden, osallisuuden ja toimijuuden parantamiseksi. Kansainvälisen työn painopistealueet ovat toimeentulo ja toimijuus, vahva kansalaisyhteiskunta sekä luottamus ja rauha yhteisöissä. Sovinto-ohjelman kanssa haetaan erityisesti tukea yhteisöjen kykyyn toipua väkivallasta ja traumasta osana sovintoprosesseja ja näin vahvistaen luottamusta, rauhaa ja vakautta. Lue lisää Diakonissalaitoksen kansainvälisestä työstä.

Suomen Lähetysseura on yksi Suomen suurimpia kehitysyhteistyötä ja kokonaisvaltaista lähetystyötä tekevä järjestö. Se on Suomen evankelisluterilaisen kirkon kansainvälinen toimija, ja saa ulkoministeriön tukea kehitysyhteistyöhön sekä rauhan ja sovinnon hankkeisiin. Lähetysseuran rauhantyöllä on pitkät juuret, jotka ulottuvat Namibian itsenäistymisen ja oikeudenmukaisen rauhan tukemisesta tämän päivän konflikteihin Syyriassa ja Myanmarissa.  Rauhantyössä paikallisia toimijoita vahvistetaan, jotta he voivat ehkäistä konflikteja sekä edistää rauhaa ja sovintoa omissa yhteisöissään. Lisäksi tuetaan paikallistason vuoropuheluita ja niiden linkittymistä kansainvälisiin prosesseihin. Lähetysseuran rauhantyön ohjelman painopistealueita ovat dialogiprosessien tuki, psykososiaalinen tuki sekä median rooli konflikteissa. Lue lisää Suomen Lähetysseuran rauhantyöstä.

Al Amana -keskus on dialogitoimija, joka edistää muslimien, kristittyjen ja muiden uskopohjaisten toimijoiden keskinäistä ymmärrystä, kouluttaa dialogiin sekä rakentaa rauhan ja sovinnon käytännön edellytyksiä. Yli satavuotias keskus sijaitsee Omanin sulttaanikunnassa ja on ainut kristillistaustainen dialogikeskus, joka toimii muslimimaan hallituksen kanssa yhteistyössä rauhan ja sovinnon kysymysten parissa. Se keskittyykin erityisesti mm. uskonnon roolin esiinnostamiseen dialogeissa. Keskuksen strategisen suunnittelun, kehittämisen ja kumppanuuksien johtajana toimii suomalainen pastori Aaro Rytkönen. Lue lisää Al Amanan työn painopisteistä täältä.

Inclusive Peace on alunperin sveitsiläinen järjestö, joka tukee rauhan prosesseja ja erilaisia toimijoita rauhantyön saralla. Järjestö tekee myös tutkimustyötä, ja sitä vetää Thania Paffenholz. Lue lisää Inclusive Peacen työstä täältä.

Scroll to Top