Kumppanit

#sovinnon yhteistyökumppani Mary Hoch Reconciliation Center George Mason -yliopistossa USAssa tutkii, miten sovintoprosesseja voidaan kehittää ja tehostaa. Sen johtaja tutkimusprofessori Antti Pentikäinen kokoaa alan ammattilaisista kansainvälistä ohjausryhmää, jonka tehtävänä on ohjata tutkimusta ja auttaa suositusten laatimisessa. Tavoitteena on laadullinen tukiyksikkö sovintoprosesseille. Lisätietoja: https://scar.gmu.edu/news/577131

Kansainvälinen työ on ollut osa Diakonissalaitoksen toimintaa koko sen yli 150-vuotiaan historian ajan. Kuten koko konsernissa, myös kansainvälisissä toimintaympäristöissä kehitetään ratkaisuja erityisen hauraassa asemassa elävien ihmisryhmien elämäntilanteiden, osallisuuden ja toimijuuden parantamiseksi. Työn painopistealueet ovat toimeentulo ja toimijuus, vahva kansalaisyhteiskunta sekä luottamus ja rauha yhteisöissä. Sovinto-ohjelman kanssa haetaan erityisesti tukea yhteisöjen kykyyn toipua väkivallasta ja traumasta osana sovintoprosesseja ja näin vahvistaen luottamusta, rauhaa ja vakautta. Lue lisää Diakonissalaitoksen kansainvälisestä työstä: https://www.hdl.fi/meista/kansainvalisyys/

Suomen Lähetysseuran rauhantyöllä on pitkät juuret, jotka ulottuvat Namibian itsenäistymisen ja oikeudenmukaisen rauhan tukemisesta tämän päivän konflikteihin Syyriassa ja Myanmarissa.  Paikallisia toimijoita vahvistetaan, jotta he voivat ehkäistä konflikteja sekä edistää rauhaa ja sovintoa omissa yhteisöissään. Lisäksi tuetaan paikallistason vuoropuheluita sekä niiden linkittymistä kansainvälisiin prosesseihin. Lähetysseuran rauhantyön ohjelman painopistealueita ovat dialogiprosessien tuki, psykososiaalinen tuki sekä median rooli konflikteissa. Lue lisää Suomen Lähetysseuran rauhantyöstä: https://felm.suomenlahetysseura.fi/tyomme/rauhan-ja-sovinnon-tyo/

Al Amana -keskus on dialogitoimija, joka edistää muslimien, kristittyjen ja muiden uskopohjaisten toimijoiden keskinäistä ymmärrystä, kouluttaa dialogiin sekä rakentaa rauhan ja sovinnon käytännön edellytyksiä. Yli satavuotias keskus sijaitsee Omanin sulttaanikunnassa ja on ainut kristillistaustainen dialogikeskus, joka toimii muslimimaan hallituksen kanssa yhteistyössä rauhan ja sovinnon kysymysten parissa. Keskuksen johtajana toimii suomalainen pastori, Aaro Rytkönen.

Vieritä ylös