Mikä #sovinto?

Me ja he –asetelmat, vihapuhe ja konfliktit ovat lisääntyneet maailmassa. Ne kasvattavat pelkoja ja väkivaltaa sekä murentavat luottamusta ja yhteiskuntarauhaa. Tarvitsemme lisää yhdessä elämisen ja myötätunnon taitoja, ihmisyyden arvostamista ja rohkeutta kohdata erilaisia näkemyksiä. Helsingin seurakuntayhtymä (HSRKY), Diakonissalaitos (HDL) ja Suomen Lähetysseuran (SLS) perustivat #sovinto-ohjelman edistämään yksilöiden ja yhteisöjen halua ja kykyä toimia sovinnon rakentajina. Senaatintorilla vietettiin toukokuussa 2019 ensimmäistä kertaa Sovinnon päivää, joka oli ensi askel #sovinnon syntymiseen.

#sovinto toimii alustana alalla toimiville organisaatioille, ammattilaisille ja sovinnosta kiinnostuneille kansalaisille. Kehitämme kokeilukulttuurin mukaisesti toiminnan suuntaa ja toteutustapoja aktiivisessa vuorovaikutuksessa kansalaisten ja päättäjien kanssa. Jaamme ja kehitämme osaamista ja alan tutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäämme sovinnon ja sovittelun tunnettuutta ja vaikuttavuutta verkostoitumalla alan toimijoiden kanssa ja tekemällä yhteistä viestintää, vaikuttamistoimintaa, koulutusta ja muuta toimintaa.

Kutsumme kansalaiset mukaan edistämään sovintoa omissa yhteisöissään. Kuuntelemme ihmisiä ja yhteisöjä sekä keräämme ymmärrystä ihmisten arjesta ja tunnistamme tarpeita sovinnon teoille. Rohkaisemme ja annamme kansalaisille työkaluja sovinnon tekemiseen omassa arjessa.

Uskomme, että jokainen voi opetella sovinnon taitoja ja haluamme, että mahdollisimman moni voisi toimia sovittelijana. Pidämme yllä toivoa sovinnollisemmasta maailmasta.

Sovinto-ohjelman suunnasta ja toiminnasta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat seuraavat jäsenet perustajaorganisaatioista: Stefan Forsén (HSRKY), Tuija Åstedt (HDL), Tero Norjanen (SLS), Kalle Kuusniemi (HSRKY), Sari Elomaa-Sirén (HDL), Satu Kantola (SLS) sekä tutkimusprofessori Antti Pentikäinen ja ohjelmajohtaja Kirsi Saloranta.

Sovittelun kansainvälinen osaamiskeskus Suomeen

Suomessa käytössä olevista sovittelun innovaatioista, kuten koulujen vertaissovittelusta, olisi paljon tukea sota-alueiden toipumiselle. Suomessa olevat sovittelijat taas hyötyisivät tiiviimmästä yhteistyöstä kansainvälisten toimijoiden kanssa. Parhaiten tämä voitaisiin toteuttaa perustamalla sovittelun kansainvälisen osaamiskeskus Suomeen. Sovinnon koulutus huipentuu käytännön sovittelun ohjaukseen, jolloin sovittelun edellyttämiä tukiranteita, koordinaatiota ja menetelmällistä kehittämistä voitaisiin kehittää osaamiskeskuksen osana. #sovinto kartoittaa kansainvälisen osaamiskeskuksen tarvetta, painopisteitä ja rahoitusmahdollisuuksia.

Keskuksen tavoitteena olisi sovinnon työn kehittäminen tutkimusyhteistyön, parhaiden käytäntöjen jakamisen, vertaisoppimisen ja sovinnon hankkeiden kautta. Menetelmät ja toimintamallit perustuvat tieteelliseen tutkimukseen sovittelun merkityksestä yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä, resilienssissä eli kyvyssä selvitä vastoinkäymisistä ja rauhan vakiinnuttamisessa. Osaamiskeskus toimisi rinnakkaiskeskuksena #sovinnon yhteistyökumppanin George Mason -yliopiston Washingtoniin perustetun keskuksen kanssa.

Vieritä ylös