Mikä #sovinto?

#sovinto edistää ihmisten halua ja kykyä toimia sovinnon rakentajina omissa yhteisöissään. Haluamme vahvistaa yksilöiden hyvinvointia ja kunnioittavaa kanssakäymistä yhteisöissä ja tarjota työkaluja sovun rakentamiseen ja ihmissuhteiden uudistamiseen.

Konfliktit ovat luonnollinen osa ihmisten yhteiseloa, kasvua ja kehitystä. Konflikti voi parhaimmillaan sysätä liikkeelle positiivisen muutoksen. Kärjistyneet, pitkittyneet ja uusiutuvat riidat taas vievät turhaa energiaa niin henkilökohtaisella, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla ja voivat pahimmillaan aiheuttaa vakavia traumoja osapuolille.

Oikeus sovintoon -nuorten järjestämä dialogi kiusaamisesta Hämeenlinnassa syksyllä 2022.

Sovinnossa haetaan kestävää tapaa elää vuorovaikutuksessa, ehkäistään konfliktien kärjistymistä ja samojen konfliktien toistumista. Keskeinen lähtökohta on restoratiivisuus, joka on kunnioittavaa kohtaamista, kuuntelua, ihmisten välisten suhteiden eheyttämistä ja sosiaalisten taitojen vahvistamista. Arvomme ovat luottamus, toivo, myötätunto ja yhdessä elämisen taito.

#sovinto kokoaa laajasti yhteen erilaista osaamista ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa tunnistaa sovinnon tarpeita, etsii ja löytää ratkaisuja niihin erityisesti kotimaassa mutta myös kansainvälisesti. Muutokset lähtevät usein parhaiten liikkeelle paikallisesti pienistä yhteisöistä käsin, ei ylhäältä alas. Paikallisuus ja lähiyhteisöt ovat nousseet nykyajassa uudella tavalla tärkeiksi.

#sovinto vie sovinnon tahtoa ja taitoja yhteisöihin kumppanien kanssa sekä edistää seuraavia asioita:

  1. Sovinnon ja restoratiivisten taitojen levittäminen yhteisöihin
  2. Sovinnon ja sovittelun tunnettuuden ja niihin liittyvien teemojen ymmärryksen kehittäminen
  3. Nuorten tukeminen sovinnonrakentajina ja sovun rakentamisen ratkaisujen löytäminen heidän kanssaan
  4. Kansainvälinen sovinnon työ

Helsingin seurakuntayhtymä (HSRKY), Diakonissalaitos (DL) ja Suomen Lähetysseuran (SLS) perustivat #sovinto-ohjelman vuonna 2020. Ohjelman suunnasta ja toiminnasta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat edustajat taustaorganisaatioista sekä #sovinnon ohjelmapäällikkö Hanna Myllynen.

Scroll to Top