Mikä #sovinto?

Me ja he –vastakkainasetelmat, vihapuhe ja konfliktit ovat lisääntyneet maailmassa ja arjessamme. Ne kasvattavat pelkoja ja väkivaltaa sekä murentavat luottamusta ja yhteiskuntarauhaa. Tarvitsemme lisää yhdessä elämisen ja myötätunnon taitoja, ihmisyyden arvostamista ja rohkeutta kohdata erilaisia näkemyksiä.

Helsingin seurakuntayhtymä (HSRKY), Diakonissalaitos (DL) ja Suomen Lähetysseuran (SLS) perustivat #sovinto-ohjelman edistämään yksilöiden ja yhteisöjen halua ja kykyä toimia sovinnon rakentajina. Senaatintorilla vietettiin toukokuussa 2019 ensimmäistä kertaa Sovinnon päivää, joka oli ensi askel #sovinnon syntymiseen.

#sovinto toimii alustana alalla toimiville organisaatioille, ammattilaisille ja kaikille sovinnosta kiinnostuneille. Uskomme, että sovinto koskettaa kaikkia ja kaikilla on mahdollisuus edistää sitä.

  • Kehitämme kokeilukulttuurin mukaisesti toiminnan suuntaa ja toteutustapoja aktiivisessa vuorovaikutuksessa kansalaisten ja päättäjien kanssa. Jokainen voi opetella sovinnon taitoja, edistää sovintoa ja pitää yllä toivoa sovinnollisemmasta maailmasta omissa yhteisöissään.
  • Jaamme ja kehitämme osaamista ja alan tutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti.
  • Lisäämme sovinnon ja sovittelun tunnettuutta ja vaikuttavuutta verkostoitumalla alan toimijoiden kanssa ja tekemällä mm. yhteistä viestintää, vaikuttamistoimintaa ja koulutusta.
  • Rohkaisemme sovinnon tekemiseen ja annamme siihen jokaisen arkeen sopivia työkaluja.

#sovinto kartoittaa lisäksi sovittelun kansainvälisen osaamiskeskuksen tarvetta, painopisteitä ja rahoitusmahdollisuuksia. Keskuksen tavoitteena olisi sovinnon työn kehittäminen tutkimusyhteistyön, parhaiden käytäntöjen jakamisen, vertaisoppimisen ja sovinnon hankkeiden kautta. Menetelmät ja toimintamallit perustuvat tieteelliseen tutkimukseen sovittelun merkityksestä yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä, resilienssissä eli kyvyssä selvitä vastoinkäymisistä ja rauhan vakiinnuttamisessa.

Sovinto-ohjelman suunnasta ja toiminnasta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat seuraavat jäsenet perustajaorganisaatioista: Stefan Forsén (HSRKY), Tuija Åstedt (DL), Tero Norjanen (SLS), Kalle Kuusniemi (HSRKY), Sari Elomaa-Sirén (DL), Satu Kantola (SLS) sekä tutkimusprofessori Antti Pentikäinen ja ohjelmajohtaja Kirsi Saloranta.

Vieritä ylös