Mitä teemme?

#sovinto edistää ihmisten halua ja kykyä toimia sovinnon rakentajina omissa yhteisöissään. Haluamme vahvistaa yksilöiden hyvinvointia ja kunnioittavaa kanssakäymistä yhteisöissä ja tarjota työkaluja sovun rakentamiseen ja ihmissuhteiden uudistamiseen.

Olohuone-tapaamiset kokoavat yhteen kotimaassa ja ulkomailla toimivia suomalaisia rauhanvälittäjiä, sovittelijoita ja muita aihepiirin parissa työskenteleviä ammattilaisia. Tapaamisissa jaetaan kokemuksia, oppeja ja tietoa sekä saadaan vertaistukea. Eri yhteisöille räätälöidyissä sovinnon teemapajoissa syvennetään ja jaetaan osaamista sovinnon ja sovittelun eri osa-alueista. Viestintä- ja tapahtuma-kumppanuuksien kanssa lisäämme tietoutta sovinnon ja sovittelun eduista, arvoista ja palveluista. Sovinnon viikkoa vietetään ensimmäistä kertaa toukokuussa 2022 ja sen kärki vaihtelee vuosittain.

Yhteistyössä Suomen Sovittelufoorumin kanssa koulutamme erilaisissa yhteisöissä restoratiivisia taitoja ja tarjoamme ja välitämme myös sovittelukoulutusta. Tavoitteenamme on tukea yhteisöjen omaa osaamista, asiantuntijuutta ja toimijuutta kunnioittavissa kohtaamisissa, konfliktien pitkittymisen ja eskaloitumisen ehkäisemisessä sekä konfliktien kestävässä ja rauhanomaisessa ratkaisussa. Vahvistamme näillä taidoilla myös arjen turvallisuuden kokemusta yhteisöissä ja naapurustoissa, joissa turvallisuuden tunne on heikentynyt ja konfliktiherkkyys lisääntynyt.

Näemme nuoret toimijoina omissa yhteisöissään sovun rakentajina sekä konfliktien ratkaisijoina. Vahvistamme nuorten toimijuutta ratkaisujen ja uusien toimintamallien löytämiseksi erilaisissa sopua vaativissa tilanteissa. Tarjoamme heille tukea sekä välineitä toimia, vaikuttaa ja viestiä itselleen sopivalla tavalla. Haluamme mahdollistaa erityisesti nuorten hyvää yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden kohtaamisen taitoja sekä ehkäistä heidän joutumistaan vaikeisiin konflikteihin.

Tuemme rauhan ja sovinnon työtä itäisessä Afrikassa #reconciliation-konsortion kanssa yhteistyössä. Lue kansanvälisestä työstä lisää täältä.


Scroll to Top