Työ kotimaassa

Kotimaassa #sovinto kokoaa yhteen ja koordinoi sovintoon ja sovitteluun liittyvää toimintaa ja viestintää sekä kehittää alan osaamista ja uusia toimintamuotoja yhdessä alan ammattilaisten kanssa.

Olohuone-tapaamiset kokoavat yhteen kotimaassa ja ulkomailla toimivia suomalaisia rauhanvälittäjiä, sovittelijoita ja muita aihepiirin parissa työskenteleviä ammattilaisia. Tapaamisissa jaetaan kokemuksia, oppeja ja tietoa sekä saadaan vertaistukea. Helsingin Seurakuntayhtymän kanssa rakennetaan tilannehuonetta, jossa tulevaisuudessa ylläpidetään alueellista konfliktikarttaa ja kutsutaan yhteiskunnan eri osapuolia mukaan ratkaisemaan ja sovittelemaan näitä konflikteja.

Yhdessä Suomen Sovittelufoorumin (SSF) kanssa kehitetään sovittelukoulutusta. Keväällä järjestettiin Inarissa ja Helsingissä ensimmäiset #sovinnon koulutukset, joissa keskityttiin sovintoprosessien teoriaan ja käytäntöön sekä restoratiiviseen lähestymistapaan sovittelussa FT Maija Gellinin ja tutkimusprofessori Antti Pentikäisen kouluttamana. Koulutussisällöt hyödyntävät kansainvälisistä sovintoprosesseista, lakisääteisestä rikos- ja riitasovittelusta, koulujen vertaissovittelusta sekä työpaikka- ja perhesovittelusta saatuja kokemuksia ja tukee osaltaan niitä. Tavoitteena on jatkossa tarjota akateemista täydennyskoulutusta sovittelusta ja sovinnon menetelmistä. Koulutuksen lisäksi SSF:n kanssa laajennetaan sovittelijoiden tukipalveluita sekä kehitetään sovittelun viestintää ja tunnettuutta.

Kansalaistoiminnan ja kampanjoinnin tavoitteena on lisätä sovinnon ja sovittelun tunnettuutta Suomessa, ja tehdä sovinnosta kansalaistaito. Senaatintorilla vietettiin toukokuussa 2019 Sovinnon päivä -konserttia, jota olivat järjestämässä Jukka Leppilampi ja Somaliassa edellisenä vuonna anteeksiannon päivän käynnistänyt toimittaja Wali Hashi. Sovinnon viikkoa tullaan jatkossa viettämään joka toukokuu.

Suomen Lähetysseura, Diakonissalaitos ja Erätauko-säätiö käynnistivät keväällä 2020 nuorten dialogisarjan osana Global Peace Inter-Generational Dialogue –projektia, joka on eteläafrikkalaisen ACCORD -rauhanrakennusjärjestön käynnistämä globaali kampanja. Sen tavoitteena oli luoda tila, jossa nuoret pääsevät pohtimaan yhdessä niin globaaleja kuin myös paikallisia rauhan ja sovinnon kysymyksiä, sekä nostamaan esille nuorten huolia ja konkreettisia ratkaisuehdotuksia niihin. Näin vahvistettiin samalla nuorten uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa sekä lisättiin nuorten valmiuksia ja innostusta dialogitaitojen käyttöön.

Lisäksi #sovinto tekee varainhankintaa toiminnan laajentamiseksi Suomessa ja kansainvälisesti.

Vieritä ylös