Kansainvälinen työ

Tarve sovintoprosessien kehittämiseen kansainvälisesti on suuri. Tällä hetkellä yli puolet kaikista rauhansopimuksista kaatuu ensimmäisen viiden vuoden aikana ja väkivallan kierre palaa entistä pahempana. Samaan aikaan 75 % YK:n operaatioista pyrkii onnistuneeseen sovintoprosessiin ilman selkeitä ohjeita, miten sen voisi saavuttaa. Lisäksi koronakriisi uhkaa alueita ja yhteisöjä, jotka ovat jo valmiiksi hauraassa asemassa. Konfliktialueilla epävarmuus ja pelko kuormittavat ihmisiä ja tarve psykososiaaliselle tuelle on kasvanut.

#sovinto yhteistyössä sen kumppanien kanssa pyrkii edistämään sovinnon osaamista ja edellytyksiä maailmalla vahvistamalla monialaisia, osallistavia ja paikallisesti johdettuja sovintopyrkimyksiä. Korona-aikana on haettu ratkaisuja ja uusia työkaluja sovittelijoiden tukeen muuttuneessa toimintaympäristössä, kun ihmisiä ei voi tuoda saman pöydän ääreen ja moni kansainvälinen toimija on vetäytynyt kriisialueilta.

Kansainvälisellä työllä on neljä päätavoitetta:

  • Tukea ja vahvistaa paikallisesti johdettuja sovintoprosesseja kohti inklusiivisia, rauhantilaisia ja oikeudenmukaisia yhteisöjä
  • Kehittää psykososiaalista tukea ja sen metodeja sovinnontyössä, jotta psykososiaaliset ja sosioemotionaaliset seikat tulisivat systemaattisemmin integroitua osaksi rauhan ja sovinnon prosesseja
  • Edistää sovinnontyön nousemista olennaiseksi osaksi kestävän rauhan kansainvälistä agendaa
  • Lisätä rauhan ja sovinnontyön vaikuttavuutta jakamalla ja dokumentoimalla sovitteluosaamisen parhaita käytäntöjä ja tuloksia, tukemalla vertaisoppimista ja kehittämällä alan tutkimusta ja koulutusta

Kansainvälistä työtä tehdään yhteistyössä:

George Mason -yliopiston Mary Hoch Reconciliation Center Yhdysvalloissa tutkii, miten sovintoprosesseja voidaan kehittää ja tehostaa. Sen johtajana toimii tutkimusprofessori Antti Pentikäinen, jolla on vuosien kokemus rauhantyöstä maailmalla. Lue lisää työstä Mary Hoch Reconciliation Centerissä.

Kansainvälinen työ on ollut osa Diakonissalaitoksen toimintaa sen yli 150-vuotiaan historian ajan. Kuten koko konsernissa, myös kansainvälisissä toimintaympäristöissä kehitetään ratkaisuja erityisen hauraassa asemassa elävien ihmisryhmien elämäntilanteiden, osallisuuden ja toimijuuden parantamiseksi. Sovinto-ohjelman kanssa haetaan erityisesti tukea yhteisöjen kykyyn toipua väkivallasta ja traumasta osana sovintoprosesseja ja näin vahvistaen luottamusta, rauhaa ja vakautta. Lue lisää Diakonissalaitoksen kansainvälisestä työstä.

Suomen Lähetysseuran rauhantyöllä on pitkät juuret, jotka ulottuvat Namibian itsenäistymisen ja oikeudenmukaisen rauhan tukemisesta tämän päivän konflikteihin Syyriassa ja Myanmarissa. Lähetysseuran rauhantyön ohjelman painopistealueita ja järjestön erityisosaamisalueita ovat dialogiprosessien tuki, psykososiaalinen tuki sekä median rooli konflikteissa. Lue lisää Suomen Lähetysseuran rauhantyöstä.

Al Amana -keskus on dialogitoimija, joka edistää muslimien, kristittyjen ja muiden uskopohjaisten toimijoiden keskinäistä ymmärrystä, kouluttaa dialogiin sekä rakentaa rauhan ja sovinnon käytännön edellytyksiä. Yli satavuotias keskus sijaitsee Omanin sulttaanikunnassa, ja sen erityisosaamisalueena on mm. uskontojenvälinen dialogi.

Lue lisää #sovinnon kansainvälisen työn kumppaneista täältä.

Lataa täältä Mary Hoch Reconciliation -keskuksen laatimat itsehoito-oppaat COVID-19-tilanteen henkiseen ja fyysiseen tukeen. Oppaita on kaksi, joista toinen on tarkoitettu kenelle tahansa, joka kaipaa tilanteeseen vinkkejä ja neuvoja ja toinen on suunnattu erityisesti sovinnon ja rauhantyön ammattilaisille. Oppaat ovat englanninkielisiä.

Vieritä ylös