Sovittelun e-help käynnistyi

Matalan kynnyksen sovittelupalvelu verkossa auttaa, kun mieltä painaa riita tai erimielisyys. Sovittelun e-helpissä päivystävät sovittelun ja konfliktinratkaisun ammattilaiset. 

Palvelussa tarjotaan neuvontaa ja ohjausta eri sovittelu- ja muihin palveluihin. Tapauskohtaisesti myös sovitellaan etänä. Sovittelun e-help on luottamuksellinen ja maksuton palvelu, johon voi ottaa yhteyttä anonyymisti.

Palvelu on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea konfliktitilanteen selvittelyyn. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi:

  • Perheiden sisäiset arjen konfliktit.
  • Lasten ja nuorten keskinäiset konfliktit perheissä ja lähiyhteisöissä.
  • Asumisyhteisöjen naapurustoriidat.

Kyse voi olla mistä riita-asiasta (esim. riita, erimielisyys, haitanteko, sosiaalinen konflikti) tahansa.

Sovittelun e-help on Suomen Sovittelufoorumin uusi elokuussa 2020 käynnistynyt STEA-rahoitteinen hanke.

Hankkeen aikana pilotoidaan ja kehitetään online-verkkopalvelua, jonka kautta voi saada välittömästi apua oman konfliktin käsittelyyn puhelin-, chat- tai videoyhteyden avulla. Verkkopalvelun keskeinen tavoite on konfliktitilanteiden käsittelyn neuvonta ja ohjaus sekä soveltuvissa tapauksissa myös konfliktien sovittelu. Online-toiminta mahdollistaa matalankynnyksen palvelun, jossa sovittelija voi yhdessä yhteydenottajan kanssa tarkastella tilannetta ja pohtia sopivaa sovittelumenettelyä tilanteen ratkaisemiseksi.

Hankkeessa huomioidaan erityisesti poikkeustilan aiheuttamassa haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt.

Lisätietoa Sovittelun e-helpistä saa osoitteista: e-help(a)sovittelu.com sekä Camilla Marucco, camilla.marucco(a)sovittelu.com | Sanja Sillanpää, sanja.sillanpaa(a)sovittelu.com | Teppo Mattsson, teppo.mattsson(a)sovittelu.com

Suomen Sovittelufoorumi on #sovinnon yhteistyökumppani.

Scroll to Top