Afrah Al Bayaty selvityksen tekijäksi

Afrah Al Bayaty haaveilee uskontodialogista, joka näyttäisi esimerkkiä sovun edistämisessä.

Afrah Al Bayaty on aloittanut selvityksentekijänä Kirkkohallituksen ja #sovinto-ohjelman yhteistyönä käynnistämässä projektissa, jossa selvitetään tarvetta ja toiveita uskontodialogikeskuksen perustamiseen Suomessa.

Al Bayaty on toiminut pitkään uskonnollisella järjestökentällä ja hänellä on pitkä kokemus käytännön uskontodialogityöstä. ”Ajatuksena on mahdollisesti perustaa keskus uskontojen välistä dialogia varten. Tämä on minulle täydellinen unelmatehtävä ja uskontodialogi on kutsumukseni. Sitä tarvitaan, erityisesti nyt, kun olemme suurissa määrin vieraantuneet toisistamme ja ehkä unohtaneet, miten läheisiä lopulta olemmekaan. Esimerkkiä näyttävän dialogin kautta voimme tukea yhteiskuntarauhan ja sovun edistämistä. Toivon hankkeen saavan kannatusta ja toivon näkeväni sen toteutuvan”, Al Bayaty kertoo.

Esiselvitys tehdään, koska halutaan selvittää tilanne uskonnollisten yhteisöjen kentällä: onko tarvetta keskuksen perustamiselle olemassa, mitä odotuksia siihen kohdistuu ja millaisia haasteita sen perustamisessa on. Selvityksessä pyritään kuulemaan laajasti Suomessa toimivien uskonnollisten yhteisöjen jäseniä.

Selvityksen tekijän tukena toimii vapaamuotoinen työryhmä, jossa on edustajia paitsi kirkkohallituksesta ja #sovinto-ohjelmasta, myös uskonnollisista yhteisöistä. Uskot-foorumi on nimennyt ryhmään kaksi edustajaa. #sovinto-ohjelman perustajia ovat Diakonissalaitos, Helsingin seurakuntayhtymä ja Lähetysseura.

Lisätietoja:

Afrah Al Bayaty, selvityksen tekijä, Kirkkohallitus: afrah.albayaty@evl.fi, p. 050 439 6395

Kirsi Saloranta, ohjelmajohtaja, #sovinto: kirsi.saloranta@hdl.fi, p. 040 512 3286

Scroll to Top