Sovinto-hanke laajenee

Uusi ohjelmajohtaja Kirsi Saloranta kutsuu suomalaisia mukaan edistämään sovinnon osaamista

Diakonissalaitoksen, Helsingin seurakuntayhtymän ja Suomen Lähetysseuran käynnistämän #sovinto-hanke on tehnyt yhteistyösopimuksen Suomen sovittelufoorumin (SSF) kanssa, joka kokoaa laajasti kansallisia sovittelutoimijoita. Sen yhteydessä toimivat muun muassa koulujen vertaissovittelun VERSO-ohjelma ja Naapuruussovittelun keskus. Osapuolten yhteisenä tavoitteena on laajentaa sovitteluun liittyvää koulutusta ja tukipalvelua. 

#sovinnon ohjelmajohtaja Kirsi Saloranta odottaa pääsyä verkostotapaamiseen keväällä 2020.

Samaan aikaan #Sovinnon ohjelmajohtajaksi on valittu Kirsi Saloranta, joka kutsuukin nyt uusia toimijoita hankkeen kehittämiseen ja laajentamiseen. #Sovinnon tavoitteena on edistää yksilöiden ja yhteisöjen halua ja kykyä toimia sovinnon edistäjinä Suomessa ja kansainvälisesti.

#Sovinnon yhteistyökumppaneita ovat myös kriisinhallinnan ja konfliktinratkaisun koulutukseen erikoistunut George Mason -yliopisto Washington D.C:ssä sekä rauhan rakentamiseen ja uskontojen väliseen vuoropuheluun keskittynyt Al Amana -keskus Omanin Muscatissa. Kumppanuuksien tavoitteena on kehittää sovinnon menetelmiä maailmanlaajuisesti ja tuoda osaamista samalla Suomeen.

”Olen iloinen, että tällainen laaja-alainen ja eri osaajia yhteen kokoava alusta sovinnon edistämiselle yhteiskunnassamme on saatu käyntiin. Isommat ja pienemmät konfliktit ja riidat häiritsevät luottamusta ja hyvinvointia. Haluan edistää sovinnonteon ja aidon vuoropuhelun kulttuuria ja osaamista mm. koulutuksen, tekojen ja viestinnän kautta”, Saloranta kertoo.

Hanke on käynnistynyt tammi-helmikuussa järjestettävillä sovittelun koulutuksilla Helsingissä ja Inarissa. Helsingissä koulutuksesta vastaavat FT Maija Gellin VERSO-ohjelmasta ja tutkimusprofessori Antti Pentikäinen George Mason -yliopistosta. Inarissa koulutus järjestetään yhdessä YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa. #Sovinnon tueksi on ryhdytty kokoamaan myös sovinnon työtä edistävää kansalaisvaltuuskuntaa yhteiskunnan eri alojen vaikuttajista ja käynnistetään kansainvälistä sovinnon hanketoimintaa.

Saloranta on aiemmin toiminut mm. MTV Oy:n tutkimuspäällikkönä, Kirkon Ulkomaanavun viestintäjohtajana, strategia- ja johtotehtävissä markkinointitoimistoissa, viimeksi Hasan & Partnersilla sekä erilaisissa järjestöjen luottamustehtävissä. Lisäksi hän on yksi Naisten Pankin perustajista.

https://www.hdl.fi/blog/2020/02/12/sovinto-hanke-laajenee/

Scroll to Top