Kevään 2024 Restoratiivisen kohtaamisen ja sovittelun peruskurssi – ilmoittautuminen auki!

#sovinto ja Suomen Sovittelufoorumi ry järjestävät jo viidettä vuotta Restoratiivisen kohtaamisen ja sovittelun -peruskurssia. Seuraava toteutus on tulossa Helsingissä lähikoulutuksena kevään 2024 aikana yhteensä viisipäiväisenä (kolmessa jaksossa) huhti-toukokuussa. Koulutus on suunnattu yhteisö- ja kohtaamistyötä erityisesti kolmannen sektorin organisaatioissa tekeville, jotka tarvitsevat konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen sovittelun ja sovinnon rakentamisen taitoja. Kurssi sopii hyvin ensimmäiseksi kontaktiksi sovittelun maailmaan. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet alla!

Aika ja paikka: ti-ke 16.-17.4.2024; jakso 2. ti-ke 7.-8.5.2024 ja jakso 3. ti 21.5.2024 Helsingissä (Kolmas linja 22B, 00530 Helsinki). Koulutuspäivät n. klo 9–16.30 sisältäen 1h lounastauon (omakustanteinen) sekä kahvitauot.

Kuvituskuva: osallistujat istuvat koulutuksen aikana piirissä ja katsovat kouluttajaa.
Kurssin työskentely on osallistavaa ja yhteistoiminnallista sisältäen keskusteluja ja erilaisia harjoituksia.

Koulutussisällöt: Restoratiivisen kohtaamisen ja sovittelun peruskurssi vastaa yhteiskuntamme ajankohtaiseen tarpeeseen vahvistaa erilaisten yhteisöjen toimijoiden ja ammattilaisten taitoja toimia konfliktien ja vastakkainasettelun sovittelijoina. Kurssin aikana osallistuja saa tiedollisen perustan konfliktien synnystä ja restoratiivisen oikeuden lähtökohdista. Lisäksi kurssilla omaksutaan ja harjoitellaan restoratiivisen sovittelun ohjausta ja sanoitusta käytännön esimerkkien avulla. Opintoprosessi auttaa oppijaa reflektoimaan oman yhteisön tai työalueen sovittelun haasteita ja ratkaisuja. Tarkemmat tiedot koulutusjaksojen teemoista ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssi antaa valmiudet toimia restoratiivisena sovittelijana omassa työ- tai lähiyhteisössä. Koulutuksen käytyään osallistujalla on teoreettinen ymmärrys konfliktien synnystä sekä sovinnon rakentamisen ja restoratiivisen sovittelun prosesseista. Lisäksi osallistujalla on riittävä tietotaito sovitteluprosessin ohjaamisesta ja sovittelijan roolista hyödynnettäväksi osallistujan omassa yhteisössä tai ammatillisessa kontekstissa.

Kurssi koostuu lähijaksojen lisäksi orientoivista ennakkotehtävästä ja välitehtävistä. Kurssilla työskentely on osallistavaa ja yhteistoiminnallista. Ohjelman teemoja lähestytään restoratiivisten menetelmien kautta yhteisesti reflektoiden niin, että osallistujien omat ammatilliset tulokulmat ja kokemukset rikastavat oppimista ja asiantuntijuuden jakamista. Kurssi toteutuu prosessina, jossa ymmärryksen lisääntyminen tuottaa pohjaa aina seuraavan opittavan teeman omaksumiseen.

Ilmoittautuminen viimeistään 3.4.2024 (huom. paikat voivat täyttyä myös ennen tätä) lomakkeen kautta täältä.

Osallistumismaksu (sis. kahvit lähikoulutusjaksolla, lounas omakustanteinen) 450 eur. Huom. oikeus muutoksiin pidätetään (minimiosallistujamäärä 16, maksimiosallistujamäärä 24). Kurssille valituille ilmoitetaan kurssin toteutumisesta viimeistään 4.4.2024. Peruutukset viimeistään 4.4., jonka jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50 % kurssimaksusta.   

Toteutus: Kurssin järjestävät Suomen Sovittelufoorumi ry (SSF) ja #sovinto. Yhteistyössä mukana on Diakonissalaitos, jonka kautta kurssin laskutus toteutuu ensimmäisen jakson jälkeen (Yhdessä Elämisen Taitokeskus). Kurssin johtajana toimii SSF:n ohjelmajohtaja, FT Maija Gellin, joka on kokenut kasvatus- ja opetuskentän ja yhteisöjen sovittelun asiantuntija. Lisäksi Maija tutkii tällä hetkellä restoratiivisuutta tutkijatohtorina Oulun yliopistossa FRONT-hankkeessa (Frontiers of Arctic and Global Resilience).

Lisätiedot: Sovinto-ohjelman ohjelmapäällikkö Hanna Myllynen: hanna-karoliina.myllynen@hdl.fi

Lämpimästi tervetuloa kurssille!

Scroll to Top