Nuoret sovintoa rakentamassa

Alkusyksyn mittaan #sovinnon porukka on päässyt tapaamaan eri-ikäisiä nuoria ja nuoria aikuisia. Erilaisten nuorten ryhmien kanssa pohditaan koko loppuvuosi ja ensi kevät sovintoa sekä teemoihimme liittyviä konkreettisia tekoja, joilla jokainen meistä voisi rakentaa sovinnollisempaa maailmaa. Aloittaahan voi itsestään tai esimerkiksi omasta lähiympäristöstään ja arjesta.

Helsingin SYK:n lukion kanssa pyöräytettiin elo-syyskuussa käyntiin Sovinnon rakentajat – nimellä kulkeva vapaaehtoistoiminnan kurssi. Sen aikana lukiolaiset pääsevät lukuvuoden mittaan pureutumaan #sovinnon teemoihin sekä ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan sellaista kansalaistoimintaa, joka heitä kiinnostaa. Vaikuttamisen ja tekemisen paikkoja ja keinoja löytyy paljon: joku ehkä tahtoo lisätä eri taustoista tulevien ihmisten keskinäistä ymmärrystä järjestämällä dialogin, toinen keskittyy herättelemään laajempaa yleisöä sovinnon taitoihin viestinnän keinoin ja kolmas kokoaa ikätovereitaan yhteen pohtimaan ratkaisuja isoihin tai pienempiin konflikteihin meillä ja maailmalla. Yksi porukka ilmoitti jo halustaan järjestää koululla vaikuttamis- ja varainhankintakampanjan Afganistanin tilanteesta, joten sellaista on ainakin syksyllä tiedossa.

Juttelimme nuorten kanssa siitä, mitä sovinto kenellekin merkitsee tai minkälaisia asioita siihen ajatuksissaan liittää. Muutamia saamiamme vastauksia nostimme lainauksina tähänkin.

“Minulle sovinto tarkoittaa rauhaa, diplomatiaa ja sopusointuisuutta. Sovintoon vaaditaan molempien/kaikkien osapuolten hyväksyntä lopputuloksesta, vaikka välikätenä voikin toimia kolmas osapuoli.”

– SYK:n lukiolainen, syyskuu 2021

“Sovinto tarkoittaa minulle ihmissuhteiden parantumista riitojen jälkeen ja ongelmien ratkaisemista ihmisten välillä.”

– SYK:n lukiolainen, syyskuu 2021

Toinen konkreettinen tapa nostaa nuorten ääntä kuuluviin on elokuussa startannut Oikeus sovintoon, jossa tällä hetkellä kasataan yhteen 15-25-vuotiaiden nuorten asiantuntijaryhmää. Oikeus sovintoon nostaa esille nuorten asiantuntijuutta ja mahdollisuuksia toimia rauhan ja sovinnon rakentajina sekä väkivaltaisten konfliktien ja kiusaamisen ehkäisijöinä.

Usein esimerkiksi koulukiusaamiseen liittyvissä julkisissa keskusteluissa ääneen nostetaan enemmän aikuisia, kuten opettajia tai asiantuntijoita, kuin nuoria itseään. Nuoret ovat kuitenkin oman elämänsä ja arkensa asiantuntijoita, ja jokaisella pitäisi olla oikeus osallistua ja vaikuttaa itseä koskevien asioiden käsittelyyn. Tämä koskee myös vaikeissa tilanteissa olevia nuoria, kuten konflikteissa, joiden ratkaisemisessa nuorten osaamiseen ja kyvykkyyteen tulee niin ikään luottaa. Nuorilla on paljon hiljaista tietoa ja ymmärrystä siitä, mistä nuorten kiusaamistapauksissa tai jopa väkivaltaisissa konflikteissa on yleisesti kyse ja miten niihin voitaisiin rakentavasti tarttua eri tasoilla.

Oikeus sovintoon -koordinaattori Venla Österberg kokoaa 15-25-vuotiaista vaikuttamisesta kiinnostuneista nuorista asiantuntijaryhmää, joka ideoi, suunnittelee ja toteuttaa erilaisia teemaan liittyviä nuorten ääntä ja asiantuntijuutta kuuluviin nostavia tuotoksia. Samalla nuorten näkemyksiä ja ehdotuksia tuodaan osaksi yleistä väkivalta- ja kiusaamiskeskustelua.

Oletko kiinnostunut liittymään mukaan? Lisätietoja Oikeus sovintoon -toiminnoista ja yhteydenotot nuorten asiantuntijaryhmään liittyen nuoristoiminnan koordinaattori Venla Österbergille: venla.osterberg@sovittelu.com, puhelin/WA: +358408267740

Ota myös seurantaan Oikeus sovintoon Facebook-sivu ja pysy kärryillä uusimmista käänteistä.


“Sovinto on yhteisymmärrystä, etenkin konfliktin tai vastaavan loppuun saattamiseksi.”

– SYK:n lukiolainen, syyskuu 2021

Oikeus sovintoon on Kone 100-vuotissäätiön (Kone Centennial Foundation, KCF) rahoittama Suomen Sovittelufoorumi ry:n ja #sovinnon yhteishanke, joka nostaa nuoret keskiöön nuorisoväkivallan ja kiusaamisen ennaltaehkäisijöinä ja ratkaisijoina. Lisätietoja hankkeesta täältä.

Scroll to Top