Sovinto vaatii turvallista tilaa

Sovinto merkitsee minulle kahden erilaisen rauhaisaa rinnakkaiseloa, jossa yhdessä sulatetaan menneisyyden kipua ja kohdataan omaa pimeyttä myötätuntoisesti merkityksiä etsien.

Sovinto tarvitsee tuekseen turvallisen dialogisen prosessin, jossa kaikki osapuolet saavat tulla hyväksytyiksi omana itsenään ja jokainen saa olla totta omine kokemuksineen. Turvallinen tila mahdollistaa vastavuoroisuuden, luovuuden, validoinnin, demokratian, uteliaan ihmettelyn ja tietämisen positiosta luopumisen osana eriytymisprosessia ja erillisyyden kunnioitusta. Kun prosessin tarkoituksena ei olekaan voittaminen, vaan yhteisten merkitysten luominen ja sitä kautta kunnioittavan suhteen mahdollistuminen, alkaa aito dialogi. Tämä on ihmisyyden puolella olemista yhdessä erilaisina rauhaan sitoutuen.

Sovinto mahdollistaa uudenlaisen tulevaisuuden. Sovinnosta kasvaa uutta elämää ja toivoa, joka vapauttaa uudet sukupolvet vapauteen ja kestävään rauhaan. Väkivallan traumatisoimina kannamme epävakautta vuorovaikutussuhteisiin ja ilman sovintoa tuhoavuuden kehä tuhoaa ihmisyytemme.

Traumatisoituneiden yhteisöjen ja suhteiden sovittelijana pyrin luomaan turvallista tilaa kunnioittavalle kohtaamiselle ja dialogille luottaen ihmisyyteen; meidät on luotu yhteyteen toisiin ja jokaisessa luodussa on potentiaali rauhaan sekä myötätuntoon. Kaikki alkaa itsemyötätunnosta ja oman itsen sekä oman sukupolvisen historian kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta.

Voi olla pelottavaa katsoa konfliktia toisen näkökulmasta ja kohdata erilaisuutta – muissa ja itsessä. Konfliktin ylläpitäminen suojaa omaa haavoittuvaisuutta. Suojauksen pudottaminen ja dialogiin asettuminen taas vaatii turvallista tilaa. Läsnäoleva kuunteleminen mahdollistaa uteliaisuuden, joka voi avata ymmärryksen. Sovittelussa ja perheneuvonnassa usein suurin oivallus on se, että toinen osapuoli kantaa samanlaista kipua. Tuon kivun kohtaaminen ja siitä toipuminen sekä lapsille paremman tulevaisuuden rakentaminen motivoi rauhaan ja sovintoon.

Menneisyyden tai itseä vahingoittaneiden läheisten kanssa sovinnon tekeminen voi vapauttaa kirjoittamaan itselle toisenlaisen tulevaisuuden käsikirjoituksen. Tämäkin on prosessi, joka sisältää tunnetyöskentelyä ja surutyötä. Joskus koko identiteetti uusiutuu, kun ei tarvitse enää kantaa häpeää tai uhriutua. Sovinto voimaannuttaa omaan, itse valittuun ja vastuulliseen aikuisuuteen.

Kunnioitan syvästi ihmisiä, joilta olen eri maissa työskennellessäni 18 vuoden aikana oppinut kontekstuaalisia tapoja ymmärtää sovintoa. Olen saanut eri elinympäristöissä kuulla, millaista se on totalitarismin kokeneen virolaisen, sorretun palestiinalaisen ja kansanmurhan taakkaa kantavan kambodžalaisen maailmassa. Olen myös tullut tietoisemmaksi omasta historiallisesta taakkasiirtymästäni ja sen vaikutuksista itseeni. Minun ja meidän kaikkien tulee päivittäin tehdä rauhantyötä itsessämme voidaksemme elää sovinnossa toisten kanssa. Sovinto on samaan aikaan matka ja päämäärä.

Pia Ruotsala

Kirkon perheneuvonnan kouluttaja, perhesovittelija, traumaterapeutti, väkivallan katkaisun asiantuntija, pappi, psykososiaalisen tuen globaali asiantuntija ja ulkomaantyöntekijä Suomen Lähetysseurassa

Scroll to Top