Psykososiaalista tukea sota-alueiden yhteisöjen rauhanvälittäjille

Sovinto-ohjelman kumppani Mary Hoch Reconciliation Center USA:ssa saa Helsingin seurakuntayhtymältä 25 000 euron avustuksen rauhanvälittäjien psykososiaaliseen tukeen COVID-pandemian aikana. Sota-alueiden yhteisöjen rauhanvälittäjät ovat yhä tiukemmalla yrittäessään auttaa pandemian oloissa ihmisiä saamaan apua ja selviytymään vähenevien resurssien ja uusien jännitteiden keskellä.

”Tiedämme, että jos auttajat väsyvät yhteisöillä heidän ympärillään menee entistä huonommin. Pandemia ja sen tuoma eristys ja paine nostavat myös pintaan käsittelemättömiä traumoja. Sovittelu ja sovinnon edistäminen sota-alueilla on usein hengenvaarallista ja kuormittavaa”, kertoo Helsingin seurakuntien yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén päätöksen taustoista.

Avustus suunnataan Yhdysvalloista käsin toimivan Mary Hoch Center for Reconciliation -keskuksen käynnistämään psykososiaaliseen tukeen.

”Useat paikallisista rauhanvälittäjistä ja sovittelijoista ovat mukana myös neuvottelemassa YK:n peräänkuuluttamia COVID-tulitaukoja, joiden onnistuminen olisi ratkaisevaa lääkeavun ja muun humanitaarisen avun saamisessa perille. Haluamme myös aikaansaada asennemuutoksen, jossa järjestöt huolehtivat paremmin omista työntekijöistään ja kumppaneistaan. Koulutamme järjestöjä tähän, mutta autamme myös vertaistuen järjestämisessä”, kertoo keskusta johtava Antti Pentikäinen.

Pentikäinen kertoo miten esimerkiksi sodan uuvuttaman Etelä-Sudanin hallitus on nyt käytännössä toimintakyvytön:

”Vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat itse sairastuneet ja aluehallintojen perustaminen jäi pandemian jalkoihin. Alueilla on edelleen yhteenottoja samalla, kun järjestöillä ja YK:lla ei ole ketään kenen kanssa koordinoida apua. Yritämme auttaa rauhanvälittäjiä mm. siellä jaksamaan lähes ylivoimaisten haasteiden keskellä.”

Pentikäisen johtama keskus on osa #sovinto-ohjelmaa. Osa tuesta käytetään myös Omanissa toimivan Al Amana -keskuksen kanssa erityisesti uskonnollisten toimijoiden tukeen psykososiaalisen tuen antamisessa.

Lisätietoja: antti.pentikainen@hdl.fi

Scroll to Top