#sovinnon kansainvälinen ohjelma saa ulkoministeriöltä 400 000 euroa hanketukea

Ulkoministeriö on myöntänyt #sovinnon kansainväliselle #reconciliation-ohjelmalle 400 000 euroa vuosille 2021-2022 sovintoprosessien tukeen Afrikan sarven maissa.

#reconciliation-ohjelma edistää sovinnon osaamista ja edellytyksiä vahvistamalla monialaisia, osallistavia ja paikallisesti johdettuja sovintopyrkimyksiä. Ohjelman osa-alueita ovat mm. asiantuntemuksen ja tiedon jakaminen, vertaisoppiminen, sovinnontyön psykososiaalisen tuen ja metodien kehittäminen, tutkimus ja vaikuttamistyö. Ohjelmaa toteutetaan yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

#reconciliation-ohjelman kumppaneina ja tukijoina ovat Diakonissalaitos, Suomen Lähetysseura, Helsingin seurakuntayhtymä, Mary Hoch Reconciliation Center (Washington D.C.), Al Amana -keskus (Muscat, Oman) ja InclusivePeace (Geneve).

Tarve sovintoprosessien kehittämiseen kansainvälisesti on suuri. Tällä hetkellä yli puolet kaikista rauhansopimuksista kaatuu ensimmäisen viiden vuoden aikana ja väkivallan kierre palaa entistä pahempana. Lisäksi koronakriisi uhkaa alueita ja yhteisöjä, jotka ovat jo valmiiksi hauraassa asemassa. Konfliktialueilla epävarmuus ja pelko kuormittavat ihmisiä ja tarve psykososiaaliselle tuelle on kasvanut.

Sovittelijoiden tukeen on kehitetty uusia ratkaisuja ja työkaluja muuttuneessa toimintaympäristössä, kun ihmisiä ei voi tuoda saman pöydän ääreen ja moni kansainvälinen toimija on vetäytynyt kriisialueilta.

Ohjelmalla tuetaan Suomen kehityspolitiikan Toimivat yhteiskunnat ja demokratia – painopisteen edistämistä. Ulkoministeriö myönsi yhteensä 25 miljoonaa euroa hanketukea vuosille 2021–2024 suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön kehitysmaissa.

#sovinto on Diakonissalaitoksen, Suomen Lähetysseuran ja Helsingin seurakuntayhtymän perustama ohjelma, jonka tavoitteena on edistää yksilöiden ja yhteisöjen halua ja kykyä toimia sovinnon rakentajina Suomessa ja maailmalla.

Lisätietoja: Kirsi Saloranta, ohjelmajohtaja, kirsi.saloranta@hdl.fi, p. 040 512 3286

Scroll to Top