SSF:n MiniVerso jo 10 vuotta

Suomen sovittelufoorumi ry:n (SSF) MiniVerso on vienyt Suomen varhaiskasvatuskenttää kohti eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuria ja restoratiivista lähestymistapaa jo kymmenen vuotta. Vuosikymmen sitten VERSO-ohjelman Maija Gellin ja Eeva Saarinen saivat idean pienten lasten kouluttamisesta sovittelun saloihin ja loppu, kuten sanotaan, on historiaa!

Heti alusta alkaen koulutettiin varhaiskasvatuksen henkilökuntaa sekä lapsia. Riidoista ratkaisuihin oli jo alkumetreiltä johtava ajatus. Henkilökuntaa saateltiin kohti restoratiivisen toimintakulttuurin luomista ja ylläpitämistä ja varhaiskasvattajista kouluteltiin sovittelijoita. Lapset pääsivät nukketeatterin keinoin osallisiksi samoista asioista kuin aikuiset omassa koulutuksessaan.  

Ensimmäiset lasten koulutuksiin tarvittavat käsinuket Verson Maija ja Eeva valmistivat itse, Venni ja Herra Harmi syntyivät Maijan käsissä. Eeva antoi elämän Vilpulle sekä käsikirjoitti alkuperäisen nukkenäytelmän. Lasten koulutukset toteutettiin vuoteen 2016 saakka kolmen kouluttajan voimin, kunnes uusien nukkejen myötä lasten koulutusta muokattiin niin, että kouluttajia oli enää kaksi ja nukketeatterin lisäksi koulutukseen sisällytettiin sovittelun harjoittelua leikin keinoin. Vuosien varrella lasten koulutus on muovautunut monella tapaa, Harminkivien jakamisesta ämpäreittäin ympäri Suomea korona-aikana vuonna 2021 tehtäviin etäkoulutuksiin verkossa.  

MiniVerson koulutus lapsille Hämeenlinnassa v. 2013 (kuva: MiniVerso)

MiniVerso toimi omana projektinaan viisi vuotta, joista ensin kolme omalla projektirahoituksella ja seuraavat kaksi vuotta RAY:n jatkorahoituksen turvin. Projektin loputtua MiniVerso sekä Verso yhdistyivät VERSO-ohjelmaksi, ja koko ohjelman rahoitus tulee tänä päivänä STEA:n jatkuvasta rahoituksesta. Toimimme edelleen Suomen sovittelufoorumi ry:n alaisuudessa, joka on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys.

Koulutuskysynnän lisäännyttyä kouluttajatiimiin palkattiin Jonna Linnanahde vuonna 2011, joka luotsasi MiniVerso-tiimiä aina vuoteen 2018. Jonnan rinnalle MiniVerson vahvuuteen saatiin vuonna 2012 Hiltusen Piipi. Piipi luotsaa ansiokkaasti tänä päivänä Mini-tiimiä koulutussuunnittelijan ja kouluttajan roolissa, tuoden omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan iloisen sekä hersyvän panoksen koko VERSO-ohjelmaan.

Koulutuskysyntää vauhdittaakseen Mini-tiimi teki alkuun monipuolista markkinointi- työtä viestitellen ja soitellen ympäri Suomea. MiniVerson tunnettuutta lisäsivät myös esiintymiset erilaisissa kasvatuksen ja opetuksen messutapahtumissa sekä aktiivinen kontaktin ottaminen kuntien varhaiskasvatuksen esihenkilöihin. Ensimmäisten koulutustapahtumien jälkeen alkoivat vähitellen “viidakkorummut” soida ja asiasta kiinnostuneet sekä innostuneet tilasivat koulutuksia jopa koko kuntien varhaiskasvatuksen työntekijöiden kouluttamiseksi MiniVersoon. Vuoden 2017 syksyllä silloinen MiniVerso-tiimi ja koko VERSO-ohjelma iloitsivat tuhannen koulutetun varhaiskasvatusyksikön virstanpylväästä.

Venni ja Vilppu katsovat harminkiviä (kuva: MiniVerso)

Vuoden 2020 lopussa MiniVersoa oli koulutettu yhteensä 1699 yksikköön: 11 748 varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja 45 340 lasta. MiniVerso-koulutuksia oli järjestetty kaiken kaikkiaan 69 kunnassa, joista 47 kaikki varhaiskasvatusyksiköt oli koulutettu ja 22 kunnassa puolestaan yksittäisiä yksiköitä. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistumisen myötä vuonna 2014 sovittelu- ja neuvottelutaidot nousivat entistä näkyvämmäksi osaksi mm. esiopetuksen arkea. Tämä omalta osaltaan nosti sovittelun merkitystä ja tunnettuutta kasvatuksen ja opetuksen kentällä. Vuonna 2018 valtakunnallisen varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteiden uudistuttua, puhe toimintakulttuurin muutoksesta lasta kunnioittavampaan ja osallistavampaan suuntaan lisäsi koulutuskysyntää. Koulutuksista saadun palautteen myötä havaittiin tarve muokata koulutuksia entistä monipuolisempaan suuntaan. Kehittämistyötä tehtiin matkan varrella innokkaasti, kuunnellen aktiivisesti niin varhaiskasvatuksen henkilöstöä kuin lapsiakin. Lasten kanssa koettujen ihanien sekä riemukkaiden kohtaamisten myötä koulutuksen kehittämistyö sai aivan uutta syvyyttä. Painopiste siirtyi entistä enemmän lapsia osallistavaan suuntaan: henkilökunnan koulutuksissa alettiin aktiivisesti keskustella koko yhteisön toimintakulttuurin muutoksesta restoratiivisempaan suuntaan.

Kun uusia yksiköitä koulutettiin vuosien varrella välillä kiivaaseenkin tahtiin, huomattiin, kuinka tärkeää olisi kiinnittää huomiota MiniVerso-toiminnan ylläpitämiseen ja juurruttamiseen. Tähän huomioon ja tarpeeseen vastataksemme perustettiin MiniVerson ensimmäinen mentoriryhmä Helsingin Läntiselle alueelle. Mentoritoiminnan tavoitteena oli saattaa aktiiviset MiniVerso-toimijat eri yksiköistä alueellaan yhteen ja vertaismentoroinnin avulla auttaa yksittäisiä mentoreita juurrutus- ja ylläpitotyössä omissa yksiköissään. Mentoritoiminta laajeni pikkuhiljaa ja on tänä päivänä tärkeä osa koko VERSO-ohjelman toimintakokonaisuutta, Verso- ja MiniVerso-toiminnan juurruttamisessa sekä ylläpidon väline.  

Vuosien varrella on koettu, tehty ja kokeiltu kaikenlaista. On osallistuttu muotinäytökseen vauhdittaaksemme asiakkaan varainkeruuta koulutuksiaan varten, ja Eeva on nähty MiniVerson edustajana Ylen uutislähetyksessäkin. Kouluttajat ovat keränneet Harminkiviä perheidensä avustamina, materiaaleja on leikattu ja liimattu, rei’itetty ja laminoitu. Ensimmäinen video MiniVersosta tehtiin vuonna 2015, joka nyt jälkeen päin katsottaessa herättää kyseisissä kouluttajissa huomattavaa hilpeyttä. Sosiaalisen median vallatessa alaa, päätimme perustaa Facebookiin MiniVerson Juttulaarin vuonna 2016 lisätäksemme MiniVerson näkyvyyttä myös somen puolella. Olemmekin yrittäneet pysyä sosiaalisen median vauhdikkaassa kehityksessä mukana parhaan kykymme mukaan -välillä kärryistä on kyllä meinattu tippua- mutta tahdon ja uteliaisuuden voimalla on roikuttu kyydissä.  Kevään 2020 koko VERSO-ohjelman etätyöskentelyn tuotoksina syntyi sitten mm. animaatioita ja videonpätkiä, etäkoulutusrungot ja Sovitteluseikkailu-lautapeli, joista olemme kaikki yhdessä kovin ylpeitä.

Venni, Vilppu ja Herra Harmi jäämässä lomille v. 2018 (kuva: MiniVerso)

Kehittääksemme koulutuksiamme edelleen koimme entistä tärkeämmäksi kuulla varhaiskasvatuksen kentällä toimivien MiniVersoon koulutettujen ääntä. Ensimmäinen MiniVerson ohjausryhmä perustettiin jo vuonna 2015, jolloin ryhmässä oli kouluttajien lisäksi MiniVersoon kouluttautuneiden päiväkotien johtajia Vantaalta, Vihdistä ja Hämeenlinnasta. Vuonna 2018 koottiin koko VERSO-ohjelman yhteinen ohjausryhmä, johon osallistuvat kaikki VERSO-ohjelman työntekijät sekä iloinen joukko edustajia niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksenkin kentältä. Yhteinen kehittämistyö kyseisen ryhmän kanssa jatkuu edelleen, vaikka tapaamisiamme korona onkin hieman harventanut.

Tänä päivänä vuonna 2021 MiniVerso elää ja voi edelleen oikein mainiosti, koronastakin huolimatta. Etätyöskentelyyn ja –kouluttamiseen on jo totuttu, mutta Mini-tiimin kouluttajat kovasti lähikoulutuksia kaipaavat. Varhaiskasvatuksen kentällä on ensimmäisten kuukausien koronajärkytyksestä toivuttua tilattu ja onnistuneesti myös toteutettu koulutuksia. 

Sovittelulle ja restoratiiviselle kohtaamiselle on tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa entistä suurempi tarve. MiniVerso-koulutuksissa pyritään tulevaisuudessakin pitämään yllä arvokasta keskustelua lasten oikeuksista, kunnioittavasta, empaattisesta ja myötätuntoisesta kohtaamisesta sekä sovittelusta arjen tilanteissa. Kymmeneen vuoteen mahtuu valtava määrä erilaisia kohtaamisia eri puolilla Suomea, kaikki kohtaamiset ovat olleet opettavaisia ja auttaneet Mini-tiimin ja VERSO-ohjelman porukkaa kehittämään MiniVersoa eteenpäin. Mini-tiimin kokoonpanossa on vuosien varrella työskennellyt liuta rautaisia ammattilaisia, jotka omalla panoksellaan ovat olleet viemässä sovittelua ja restoratiivisuutta varhaiskasvatuksen kentälle. Nykyinen Mini-tiimi jatkaa arvokasta ja antoisaa työtä, kiittää kaikesta menneestä ja suuntaa seuraavia vuosikymmeniä kohti ilolla sekä sinnikkyydellä!

MiniVerson kouluttajajengi vuonna 2021,

Piipi, Iida ja Tiina 

Juttu ilmestynyt aiemmin Sovittelusanomissa 1/2021. Lue lisää MiniVersosta täältä.

Scroll to Top