Katsaus #sovinnon vuoteen 2021

Työ sovinnon taitojen edistämiseksi jatkui jo toista vuotta, ja näin vuoden lopussa onkin hyvä hetki tutkailla, mitä vuoteen on mahtunut. Maailmanlaajuinen pandemia vaikeutti edelleen läsnäkohtaamisia, mutta toisaalta monet #sovinnon virtuaalitapaamiset menestyivät sitäkin paremmin. Tarve sovinnon rakentamisen työkaluille vahvistui vuoden mittaan erilaisissa työpajoissa ja koulutuksissa, joissa pääsimme eri yhteisöjen ja ihmisten kanssa pilotoimaan konseptejamme.

Sovinto-ohjelman tavoitteita kirkastettiin vuoden alkupuolella ja seuraavat asiat nostettiin keskeisimmiksi tavoitteiksi:

1. Sovinnon ja sovittelun tunnettuuden ja niihin liittyvien teemojen ymmärryksen lisääminen

2. Sovinnon ja restoratiivisten taitojen levittäminen yhteisöihin ja yksilöihin

3. Nuorten toimijuuden tukeminen sovinnon rakentajina ja tulevaisuuden sovun rakentamisen ratkaisujen löytäminen heidän kanssaan

4. Arjen turvallisuuden tunteen edistäminen ja siihen liittyvä naapurustotyö

5. Kansainvälinen sovinnon työ (#reconciliation): rauhan ja sovinnon työn tukeminen Itä-Afrikassa, erityisosaamisalueena psykososiaalinen rauhanrakennus ja uskontodialogi

Restoratiivisen kohtaamisen ja sovintotaitojen työpaja elokuussa partiolaisten Johtajatulilla Evolla. Kuvassa seisovat SSF:n Maija Gellin ja #sovinnon Hanna.

Nämä painopistealueet toteutuivat vuoden 2021 toiminnoissa mm. seuraavasti:

Vuoden mittaan #sovinto on järjestänyt neljä sovinnon teemapajaa, joissa on lisätty taustaorganisaatioidemme eli Lähetysseuran, Diakonissalaitoksen ja Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstön yhteistä ymmärrystä sovinnon teemoista. Käsiteltävinä teemoina ovat olleet restoratiiviset taidot arjessa ja yhteisöissä, sovinnon teoria ja käsitteet, psykososiaalinen tuki rauhan ja sovinnon työssä sekä viimeiseksi sovinnon teologia.

Yhdessä Suomen Sovittelufoorumin kanssa järjestetyt Olohuone-tapaamiset ovat koonneet yhteen sovittelijoita sekä muita rauhan ja sovinnon työtä tekeviä eri puolilta Suomea ja myös muualta maailmalta keskustelemaan ajankohtaisista teemoista. Kahdeksan Olohuone-tapaamista keräsi koolle yhteensä 376 osallistujaa vuoden aikana. Tapaamisissa on keskusteltu mm. työyhteisöjen hyvinvoinnista, teknologiasta rauhantyön ja sovittelun välineenä, väkivaltaisesta radikalismista ja ekstremismistä sekä ajankohtaisista ilmiöistä kansainvälisen rauhantyön kentällä. Olohuoneet toimivat paitsi foorumina tiedon ja kokemusten jakamiselle, niin myös tärkeänä vertaistuellisena verkostoitumispaikkana sovittelua ja rauhantyötä tekeville.

Tänäkin vuonna järjestettiin restoratiivisen sovittelun ja kohtaamisen taitojen kursseja Suomen Sovittelufoorumi ry:n (SSF) VERSO-ohjelmajohtajan, FT Maija Gellinin johdolla. Keväällä kurssi pyöri Helsingissä ja syksyllä se alkoi ensimmäistä kertaa Turun arkkihiippakunnassa. Ensi tammikuussa vastaava kurssi käynnistyy myös Tampereen hiippakunnan työntekijöille. Kurssilla perehdytään sovinnon ja sovittelun tematiikkaan sekä erityisesti restoratiivisen kohtaamisen taitoihin. Osallistujat saavat vertaissovittelutaidon ja pääsevät harjoittelemaan restoratiivisen sovittelun menetelmää mahdollisissa työyhteisökonfliktien tapauksissa.

Nuorten ryhmän ensitapaaminen ja kevään Sovinnon juhlan suunnittelua Oulussa 2.12.2021.

Syksyllä käynnistyi myös nuorten kanssa sovinnon rakentamista edistäviä toimintoja eri yhteistyökumppanien kanssa. Helsingin SYK:n lukion kanssa käynnistettiin lukuvuoden kestävä vapaaehtoistoiminnan kurssi, johon ilmoittautui mukaan 20 nuorta. #sovinto on yhteistyökumppanina elokuussa käynnistyneessä Oikeus sovintoon nuorten toiminnassa, jota hallinnoi Suomen Sovittelufoorumi ry (SSF) ja rahoittaa Kone Centennial Foundation (KCF). Toiminta keskittyy nuorten asiantuntijuuden ja toimijuuden vahvistamiseen nuorten väkivalta- ja kiusaamisilmiöiden ennaltaehkäisyssä ja käsittelyssä. Oulussa aloitettiin Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien sovintoaiheisen ohjelman suunnittelu yhdessä oululaisten nuorten ja Oulun seurakuntayhtymän kanssa. Lue lisää nuorista sovinnon rakentajina.

Arjen turvallisuutta, hyviä väestösuhteita ja naapurustotyötä tukevia sovinnon ja sovittelun työkaluja ja toimintoja kehitetään mm. Diakonissalaitoksen ja sovittelujournalistien kanssa.

Ulkoministeriön rahoittama kaksivuotinen #reconciliation käynnistyi tänä vuonna jatkona viime syksynä käynnistyneelle pilotille. Afrikan sarven alueella tuetaan monialaisia, osallistavia ja paikallisesti johdettuja sovintopyrkimyksiä yhdessä mm. Al Amana -keskuksen, Inclusive Peacen sekä Mary Hoch Reconciliation Centerin kanssa. Lue lisää #sovinnon kansainvälisestä työstä.

#sovinto on vuoden mittaan solminut myös uusia yhteistyösuhteita ja kumppanuuksia sekä ollut mukana monenlaisissa tapahtumissa. Näistä muutamia poimintoja:

  • Sovittelijapäivät helmikuu 2021: Antti Pentikäisen työpaja kansainvälisten totuus- ja sovintoprosessien opeista noin 40 sovittelijalle.
  • Toukokuun Maailma kylässä -festivaalin virtuaalialustalla Helsingin Seurakuntayhtymän ja #sovinnon yhdessä järjestämä Anteeksipyytämisen taito ja rohkeus -paneeli keräsi yhteensä 430 katsojaa. Keskustelemassa olivat toimittaja Wali Hashi, piispa Teemu Laajasalo, futuristi Perttu Pölönen sekä uskontodialogin ja kotouttamisen asiantuntija Afrah Al Bayaty. Lue paneelista lisää täältä.
  • Elokuussa partiolaisten Johtajatulilla kohdattiin Evon metsässä noin 30 johtajuusasioista kiinnostunutta kahdessa restoratiivisten sovintotaitojen työpajassa. Palaute oli osallistujilta erittäin positiivista ja työpajojen jatkojalostaminen erilaisille osallistujille jatkuu sekä partiolaisten että muiden yhteistyötahojen kanssa ensi vuonna.
  • YLE:n ja Erätauko-säätiön koordinoima viisivuotinen #hyvinsanottu-hanke kunnioittavan keskustelukulttuurin puolesta on jatkunut niin ikään #sovinnon osalta paitsi verkoston yhteisten niin myös #sovinnon omien yhteistyötapaamisten myötä. #sovinto tuo tapaamisissa esille erityisesti sovinnon taitoja ja sovittelun mahdollisuuksia. Lue lisää #hyvinsanottu-hankkeesta sekä ohjelmajohtajamme Kirsin blogikirjoitus #hyvinsanottu-verkkosivuilta.
  • Uskontodialogin edistäminen on jatkunut Kirkkohallituksen ja #sovinnon aiemmin yhteistyönä teettämän tarveselvityksen pohjalta uskonto- ja katsomuskentän eri toimijoiden kanssa. Al Amana -keskus toimii prosessin sihteeristönä tänä ja ensi vuonna.
Maailma Kylässä -virtuaalitapahtuman Anteeksi-paneelikeskustelu toukokuussa.

Ensi vuonna #sovinto jatkaa tänä vuonna valittujen painopistealueiden mukaisia toimintoja sekä keskittyy tulevien vuosien ja ohjelman jatkon hahmottamiseen. Toukokuussa vietetään myös ensimmäistä kertaa Sovinnon viikkoa, jolla lisätään sovinnon ja sovittelun tunnettuutta sekä sovinnontyön asiantuntijoiden ja laajemman yleisön osaamista sovun rakentajina omissa yhteisöissään. Tällä kertaa Sovinnon viikkoa rakennetaan yhdessä nuorten kanssa.

Kiitos tästä vuodesta kaikille eri tavoin #sovinnon toiminnassa mukana olleille ja siitä kiinnostuneille!

Scroll to Top