Restoratiivisen kohtaamisen ja sovittelun peruskurssi syksyllä 2023 – ilmoittaudu nyt!

Suomen Sovittelufoorumi ry (SSF) ja Sovinto-ohjelma järjestävät yhteistyössä Restoratiivisen kohtaamisen ja sovittelun peruskurssin Helsingissä syys-lokakuussa 2023. Kurssin on tarkoitus vastata yhteiskuntamme ajankohtaiseen tarpeeseen vahvistaa yhteisötoimijoiden ja ammattilaisten taitoja toimia vastakkainasettelun ja konfliktien sovittelijoina.

Kurssi on suunnattu erityisesti yhteisö- ja kohtaamistyötä tekevissä kolmannen sektorin organisaatioissa työskenteleville ihmisille, jotka tarvitsevat konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen sovittelun ja sovinnon rakentamisen taitoja. Koulutus antaa valmiudet toimia restoratiivisena sovittelijana omassa yhteisössä.

Maija Gellinin vetämä sovinnon taitojen työpaja syksyllä 2022 Hämeenlinnassa.

Kurssin aikana osallistuja saa tiedollisen perustan konfliktien synnystä ja restoratiivisen oikeuden lähtökohdista. Lisäksi kurssilla omaksutaan ja harjoitellaan restoratiivisen sovittelun ohjausta ja sanoitusta käytännön esimerkkien avulla. Opintoprosessi auttaa oppijaa reflektoimaan oman yhteisön tai työalueen sovittelun haasteita ja ratkaisuja. Koulutuksen laajuus on 108 tuntia sisältäen ennakko- ja välitehtäviä, kirjallisuuteen tutustumista sekä koulutuspäiviin osallistumisen.

Koulutuksen käytyään osallistujalla on teoreettinen ymmärrys konfliktien synnystä sekä sovinnon rakentamisen ja restoratiivisen sovittelun prosesseista. Lisäksi osallistujalla on riittävä tietotaito sovitteluprosessin ohjaamisesta ja sovittelijan roolista hyödynnettäväksi osallistujan omassa yhteisössä tai ammatillisessa kontekstissa.

Kurssin johtajana toimii SSF:n ohjelmajohtaja, FT Maija Gellin. Maija on pitkän linjan sovitteluteemojen kouluttaja, sovittelija, kasvatus- ja opetuskentän ja yhteisöjen sovittelun asiantuntija sekä European Forum for Restorative Justice -järjestön hyväksymä kouluttaja ja koulutustyöryhmän jäsen. Maijan väitös (2019) restoratiivisesta lähestymisestä ja sovittelusta peruskoulukontekstissa luettavissa täällä.

Aika ja paikka: Jakso 1. ti-ke 5.-6.9.2023; jakso 2. to-pe 21.-22.9.2023 ja jakso 3. pe 6.10.2023. Koulutus järjestetään lähikoulutuksena Helsingissä (alustava osoite: Alppikatu 2, 00530 Helsinki).

Kurssi toteutuu prosessina, jossa ymmärryksen lisääntyminen tuottaa pohjaa aina seuraavan opittavan teeman omaksumiseen. Prosessiluonteen vuoksi kurssille osallistuminen edellyttää kaikille jaksoille osallistumista. 

Osallistumismaksu: 450 euroa. Huom. oikeus muutoksiin pidätetään (minimiosallistujamäärä 16, maksimiosallistujamäärä 24).

Lisätietoa kurssista ja ilmoittautumiset 18.8. mennessä lomakkeella täällä.

Scroll to Top