Sovinto katkaisee vihan kierteen

Ajatus sovinnosta -sarjassa erilaiset ihmiset kertovat omin sanoin siitä, mitä sovinto heille merkitsee ja minkälaisia ajatuksia sovintoon ja sen edistämiseen konkreettisesti heidän näkökulmastaan liittyy. Vuonna 2023 blogiteksteissä ja #sovinnon Facebookissa ääneen pääsevät erityisesti nuoret.

Olemme ihmisinä alttiita houkutukselle toimia koston nimissä ja saatamme uskoa sen olevan oikeudenmukaista. Kuitenkin jos kostossa todella piilee oikeudenmukaisuutta, se vain ruokkii lisää koston kierteitä ja laukaisee vihan kierteen. Jokaisen meistä on opittava tuntemaan itsemme syvällisesti ja pohdittava, keitä olemme sekä mitkä ovat omat rajamme ja arvomme. Mitä paremmin tunnemme itsemme, sitä paremmin pystymme olemaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Elämässä jokainen on joskus joutunut tilanteeseen, jossa on ollut erimielisyyksiä toisen henkilön kanssa, mikä on saattanut johtaa riitatilanteeseen. Kun päätämme sopia, joudumme kohtaamaan oman luontomme haasteet ja kysymään itseltämme, kykenemmekö hyväksymään meille tehtyjä vääryyksiä ja jatkamaan eteenpäin. Tai kykenemmekö myöntämään omat virheemme ja kantamaan vastuun niistä. Sovinnon merkitys minulle on vihakierteen katkaisu, oman egon sivuuttaminen, vääryyksien korjaaminen, vastuun kantaminen, rehellisyys, anteeksianto ja armo.

Sovinnon saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken. Kaikki osapuolet tavoittelevat yhteistä ymmärrystä ja hyväksyntää konfliktin ratkaisemiseksi. Sovinnon saavuttamiseksi osapuolten voi olla tarpeen tehdä kompromisseja omista vaatimuksistaan ja tavoitteistaan, jotta voidaan löytää tasapaino. Keskustelu on keskeinen osa sovintoprosessia. Osapuolten on ilmaistava avoimesti ja rehellisesti näkemyksensä, huolensa ja tarpeensa, jotta voidaan ymmärtää toistensa näkökulmia.

Kyky tuntea empatiaa toisten tunteita ja tarpeita kohtaan on merkittävää. Kyky asettua toisen asemaan auttaa ymmärtämään, miksi toinen saattaa nähdä asiat tietyllä tavalla. Sovinnossa on myös kyse vastuun ottamisesta teoista, jotka ovat johtaneet konfliktiin. Tämä saattaa tarkoittaa anteeksipyyntöjä, korjaustoimia tai muita tekoja, joilla palautetaan rikkoutunut luottamus. Sovinto vaatii sitoutumista sopimuksiin ja päätöksiin, joita on tehty konfliktin ratkaisemiseksi. Tämä sitoutuminen auttaa varmistamaan, että sovinto säilyy ja etenee.

Sovinnon saavuttaminen voi vaatia aikaa ja kärsivällisyyttä. Osapuolten on oltava valmiita sitoutumaan prosessiin ja ymmärtämään, että ratkaisun löytäminen voi kestää aikaa. Sovinnon saavuttaminen edellyttää usein luottamuksen rakentamista tai palauttamista osapuolten välillä. Vaikka tämä voi olla vaikeaa, se on kuitenkin välttämätöntä kestävän sovinnon aikaansaamiseksi.

Bilal Hussein

Kirjoittaja toimii sihteerinä ja projektipäällikkönä IBY (Inspired by Youth) ry:ssä, joka tarjoaa nuorille tukea ja ohjausta elämään mentoroinnin ja vahvan tukiverkon kautta.

www.iby.fi

Scroll to Top